lunes, 3 de diciembre de 2012

Identitat i territori

Dimarts dia 20 de Novembre, la meva companya Mireia i jo vem presentar l'exposició oral d'identitat i territori.
La nostra exposició tractava sobre els valors que transmeten els dibuixos animats. En aquesta exposició hem hagut d'aplicar la teoria que hem fet a COED sobre el llibre de Com parlar bé en públic, i aplicant les eines de GITIC.

Per a la presentació d'aquesta exposició, hem utilitzat l'eina Prezi que com ja he dit anteriorment, és una eina molt útil per a aquest tipus de treball.
A continuació us deixo el nostre treball:

Per a fer aquesta presentació, hem utilitzat les eines que ens va proporcionar el llibre Com parlar bé en públic de Joana Rubio. Abans però, de presentar davant de tota la classe, vàrem haver de fer l'exposició davant d'una altre parella: l'Anna Riba i la Patricia Suárez. Aquestes dues companyes havien d'avaluar diferents aspectes:


 • Objectiu de l'exposició (clar, confús, adequat a l'auditori, etc.)
 • Introducció (atraient, interessant, engrescadora, neutra, etc.)
 • Selecció i ordenació de les idees (ordenada, embrollada, congruent, molt clara, etc.)
 • Exemplificació (clarificadora, explicativa, il·lustrativa, inconnexa, etc.)
 • Conclusió (resumeix, fixa la idea central, incitadora, provocadora, etc.) Temps (adient, massa llarg, curt, etc.)
 • Llenguatge corporal (natural, molt exagerat, no sap què fer amb les mans, mira el
 • públic, etc.)
 • Veu (entonació encertada, volum adequat, velocitat, pauses, vocalització i articulació,etc.)
 • Actitud (registre, sentit de l'humor, anècdotes, al·lusions personals, etc.)
 • Correcció lingüística (pronunciació, lèxic, morfosintaxi, etc.) Adequació del recurs tecnològic escollit a l'objectiu que es vol aconseguir (motivar,
 • il·lustrar, explicar, esquematitzar, etc.)
 • Ús correcte del recurs en el context en què s'ha de fer servir (densitat d'informació,
 • colors, mides del text, animacions, etc.)
 • Coherència en l'ús combinat dels diversos mitjans (oral, escrit, gràfic, audiovisual, etc.)


Segons aquestes pautes, havien de citar un aspecte positiu, suggeriments de millora i la complementarietat de l'expressió oral amb el suport TIC.

En general, les exposicions han anat força bé, les valoracions han estat positives i els temes eren interessants.
Ha sigut la meva primera presentació davant de tota la classe, i tot i els nervis ens ha quedat bé i ha sortit tal i com havíem planejat. Aquesta primera exposició, ha sigut la prova de foc per a superar les pors i apropar-nos als nostres companys.

Per acabar, us enllaço una web interessant sobre l'educació en valors, relacionat amb el tema de la presentació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario