lunes, 24 de diciembre de 2012

Conclusió


Hem arribat al final del mòdul de Processos i Contextos educatius II, i aquesta última entrada serà el tancament del bloc resumint el que hem treballat al llarg del semestre.

Per començar, resumiré tot el contingut que he après a COED.
 
1.     El fet comunicatiu. Treball en grups per resumir els diferents textos.
2.     La descripció escrita, i una descripció a través d'una fotografia. Qui ets tu?
3.     Les diferències entre el codi oral i el codi escrit. També ho veiem a través de l'anàlisi d'anuncis.
4.     Les quatre habilitats lingüístiques: llegir, escriure, parlar i escoltar
5.     Article "El lenguage y las lenguas"
6.     La competència comunicativa
7.     El procés de composició escrita, a través de textos escrits.
8.     Els camps semàntics i l'homonímia
9.     Exposició d'identitat i territori
10.   Recitacions de poemes
11.   El bon comunicador
12.   La publicació digital: seguiment d'un bon comunicador

En quant a GITIC, hem après a utilitzar diverses eines:

 1.    Google Chrome i Google Drive
      2.     Google Reader
      3.     Els marcadors socials
      4.     Twitter
      5.     Prezi
      6.     CmapTools

7.     Scratch
8.     Movie Maker
9.     Pearltrees

Així doncs, he de dir que he après moltes coses durant aquest mòdul. Centrant-nos en GITIC, he utilitzat noves eines que no sabia que hi havia i que m'han estat molt útils tant per a l'elaboració de treballs com en l'ús individual. De cara al meu futur com a mestra, s'ha d'estar al corrent dels nous recursos i per tant, l'aprenentage d'aquests em serà molt útil. 
Amb COED, he après a parlar davant d'un públic a través de diferents tècniques apreses del llibre Com parlar bé en públic, i he millorat  a l'hora de redactar textos. En conclusió, ha estat un mòdul molt útil i considero que sempre el tindré en compte i posaré en pràctica els aprenentatges realitzats en aquest.
No hay comentarios:

Publicar un comentario