lunes, 24 de diciembre de 2012

Conclusió


Hem arribat al final del mòdul de Processos i Contextos educatius II, i aquesta última entrada serà el tancament del bloc resumint el que hem treballat al llarg del semestre.

Per començar, resumiré tot el contingut que he après a COED.
 
1.     El fet comunicatiu. Treball en grups per resumir els diferents textos.
2.     La descripció escrita, i una descripció a través d'una fotografia. Qui ets tu?
3.     Les diferències entre el codi oral i el codi escrit. També ho veiem a través de l'anàlisi d'anuncis.
4.     Les quatre habilitats lingüístiques: llegir, escriure, parlar i escoltar
5.     Article "El lenguage y las lenguas"
6.     La competència comunicativa
7.     El procés de composició escrita, a través de textos escrits.
8.     Els camps semàntics i l'homonímia
9.     Exposició d'identitat i territori
10.   Recitacions de poemes
11.   El bon comunicador
12.   La publicació digital: seguiment d'un bon comunicador

En quant a GITIC, hem après a utilitzar diverses eines:

 1.    Google Chrome i Google Drive
      2.     Google Reader
      3.     Els marcadors socials
      4.     Twitter
      5.     Prezi
      6.     CmapTools

7.     Scratch
8.     Movie Maker
9.     Pearltrees

Així doncs, he de dir que he après moltes coses durant aquest mòdul. Centrant-nos en GITIC, he utilitzat noves eines que no sabia que hi havia i que m'han estat molt útils tant per a l'elaboració de treballs com en l'ús individual. De cara al meu futur com a mestra, s'ha d'estar al corrent dels nous recursos i per tant, l'aprenentage d'aquests em serà molt útil. 
Amb COED, he après a parlar davant d'un públic a través de diferents tècniques apreses del llibre Com parlar bé en públic, i he millorat  a l'hora de redactar textos. En conclusió, ha estat un mòdul molt útil i considero que sempre el tindré en compte i posaré en pràctica els aprenentatges realitzats en aquest.
Les TIC/TAC

En la sessió d'avui de GITIC hem treballat les TIC i les TAC a l'escola, i hem vist els quatre models en què es poden utilitzar a l'escola.
 • L'ordinador com a mestre 
El mestre explica, i si el nen ho entén seguieix explicant altres coses. Tot el que el nen podia aprendre podia entrar a l’ordinador, fins al punt que no caldria la figura del mestre. Van pensar : l’escola del futur serà: ordinadors i nens.
Aquesta opció ha quedat obsoleta, tot i que a diversos centres treballen algunes matèries d'aquesta manera.
 • L'ordinador com a alumne 
El nen aprèn i construeix el coneixement a partir de l’entron i aprèn interactuant amb l'ordinador. És un rol molt més actiu per l’alumne. Un clar exemple és el programa Scratch
 • L'ordinador com a laboratori 
Està basat en l'experimentació: l’ordinador és un laboratori i el nen fa un aprenentatge per descoberta.
Facilita eines (planta, aigua i llum, simulador del temps), i en comptes d'aprendre a través d'una lliçó, aprèn a través de l'experimentació.
exemple: SIMS
 • L'ordinador com a eina de treball 
El nen pot crear textos, vídeos etc utilitzant l'ordinador.

Per acabar l'explicació, hem fet una presentació conjunta de l'ús de les TIC i les TAC a l'aula. A continuació us deixo la meva i la de la meva companya Patricia:

Per acabar, vull dir que m'ha semblat una activitat interessant ja que he vist com es poden utilitzar les TIC i les TAC a les aules, i us deixo l'enllaç d'una pàgina en la que podem trobar diverses activitats: 


domingo, 23 de diciembre de 2012

La taxonomia de Bloom
La Taxonomia de Bloom són eines clau per als docents i els encarregats del disseny de capacitacions. Benjamín Bloom va publicar la taxonomia original en els anys de 1950 i Lorin Anderson i Krathwohl li van fer revisions en el 2000 . Però des de la més recent publicació de la taxonomia han ocorregut molts canvis i desenvolupaments que han de tenir-se en compte.Tant la Taxonomia Original com la revisada per Anderson i Krathwohl se centren en el domini cognitiu.

Mentre que Bloom representa el procés d'aprenentatge en els seus diferents nivells, això no implica que els estudiants hagin de començar en el nivell taxonómic més baix per després pujar a altres nivells. Més aviat, significa que el procés d'aprenentatge es pot iniciar en qualsevol punt i que els nivells taxonòmics més baixos estaran coberts per l'estructura de la tasca d'aprenentatge.
Aquesta taxonomia per a l'era digital no s'enfoca en les eines i en les TIC, doncs aquestes són amb prou feines els mitjans. S'enfoca en l'ús de totes elles per recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear.
L'anyde 1956, Benjamín Bloom, psicòleg educatiu que treballava a la Universitat de Chicago, va desenvolupar la seva taxonomia d'Objectius Educatius. Aquesta taxonomia es va convertir en eina clau per estructurar i comprendre el procés d'aprenentatge. En ella va proposar que aquest últim encaixava en un dels tres dominis psicològics, el Cognitiu. Recordem els tres dominis:

el domini Cognitiu – processar informació, coneixement i habilitats mentals
el domini Afectiu – actituds i sentiments
el domini Psicomotor - habilitats manipulatives, manuals o físiques


Ja en els anys 90, un antic estudiant de Bloom, Lorin Anderson, va revisar la Taxonomia del seu mestre i va publicar, l'any 2001, la Taxonomia Revisada de Bloom que descrivim a continuació.

     SUB CATEGORIES DE LA TAXONOMIA REVISADA DE BLOOM

1. Cadascuna de les categories o elements taxonómics té un nombre de verbs clau, associats a ella.

2. Habilitats de Pensament d'Ordre Inferior 

3. Recordar – Reconèixer llistar, descriure, identificar, recuperar, denominar, localitzar, trobar.

4. Entendre – Interpretar,resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar, exemplificar.

5. Aplicar – Implementar,exercir, usar, executar.

6. Analitzar – Comparar,organitzar, deconstruir, *atribuír, delinear, trobar, estructurar, integrar.

7. Avaluar – Revisar, formular hipòtesi, criticar, experimentar, jutjar, provar, detectar, monitorear.

8. Crear – Dissenyar,construir, planejar, produir, idear, traçar, elaborar.

Habilitats de Pensament de Ordre Superior

Anderson i Krathwohl van considerar la creativitat com a superior a l'avaluació dins deldomini cognitiu.Els verbs anteriors descriuen moltes de les activitats, accions, processos i objectius que duem a terme en les nostres pràctiques diàries d'aula. Però no atenen els nous objectius, processos i accions que, a causa de l'emergència i integració de les TIC, fan presència tant en les nostres vides i en les dels estudiants, com en les classes i en gairebé totes les activitats.

Per les raons anteriors, hem d'esmenar aquest dèficit i revisar novament la taxonomia per “digitalitzar-la”, d'allí neix aquesta Taxonomia de Bloom per a l'era digital.

TAULA DE RELACIONS

CATEGORIA/VERB
ACTIVITAT GITIC
ACTIVITAT ESCOLAR
Crear→ animar
Scrath: programa que permet crear animacions.
l’espai web té una mostra molt àmplia de projectes d’animació per a nens. A l’escola Lluçanès fan animacions amb plastelina. Frank Sabaté a través d’un vídeo comparteix amb altres mestres possibles projectes per fer a l’escola des del blog d’Scratch català d’Eugeni Catalán.
crear→publicar
Blogger: programa que permet crear blocs per a poder publicar entrades.
és un servei per crear i publicar un blog fàcilment. L'usuari no ha escriure cap codi o instal·lar programes al servidor o d'scripting. A la nostra universitat, utilitzem aquesta eina per a la realització d’un resum de les activitats que anem fent.
Aplicar→compartir
Google Drive: eina de Google en la qual pots guardar documents i compartir-los amb qui vulguis.
Aquesta eina de Google permet compartir documents amb els altres usuaris de Gmail.
crear - dissenyar
movie maker: programa d’edició de vídeos que forma part del conjunt d’eines que proporciona Windows. permet ordenar arxius de pel·lícules, insertar títols, disseñar crédits, efectes, importar imatges i música i introduïr transcisions.
crear i dissenyar pel·lícules a partir de coneixements estudiats a classe. Per això proporciona un major interès de l’alumne cap a l’aprenentatge. a més d’estudiar també s’ho passen bé aprenent.

analitzar→ organitzar, trobar
Reader: eina de Google que s’utilitza per a trobar informació o notícies, i poder-les organitzar segons els teus interessos.
és una eina útil per a tots els usuaris, ja que els hi permet organitzar les notícies que volen rebre. Podem crear un apartat que parli sobre l’educació, i allà només hi sortiran notícies sobre aquesta.
comprendre→ etiquetar
Twitter: és un servei de microblogging que permet els seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters.
A través del Twitter, pots seguir a diferents persones del teu interés. Pots fer tuits i retuits.
Analitzar → organitzar
Pearltrees: servei de marcadors socials molt visula, que cada pàgina que emmagatzema és una perla que podem guardar i agrupar amb altres dins de perles matrius. Tot el que guardem, és mostrarà en forma d’arbre.
Ajuda als mestres a poder tenir un mapa mental ben estructurat amb les feines i materials que volen utilitzar a classe.


Aplicar →Editar
Prezi: eina de presentacions online, que serveix per compartir idees sobre un llenç virtual basat en la informàtica núvol. Aquest programa es basa en els esquemes mentals, on reflexa el seu caràcter innovador i visual.
Amb prezi, es poden fer presentacions de manera que captin l’atenció dels nens. Aquest programa, amb les animacions i els moviments que li poses fan que s’entenguin les coses d’una manera més clara i entenedora.


crear → construir, planejar
cmap-tools: permet crear mapes conceptuals de qualsevol tipus i establir relacions entre objectes. És un programa gratuït per els centres educatius i les entitats sense ànim de lucre. A més, als conceptes se’ls pot afegir recursos d’audio, vídeo, text...
estratègia per construir mapes conceptuals de manera que els nens tinguin els conceptes clars i ben estructurats.
Google Reader


Avui a GITIC hem après a utilitzar el Google Reader, una eina de Google que permet rebre informació sobre l'actualitat diàriament.

Aquesta eina permet classificar la informació segons els interessos gràcies a l'aplicació RSS, que trobem en la gran majoria de webs i que permet realitzar la subscripció de manera gratuïta. Així doncs, amb aquesta aplicació no cal accedir a la pàgina web específica, sinó que es pot rebre la informació automàticament.
Aquesta eina també permet classificar la informació segons els interessos mitjançant carpetes.
Aquí us deixo un exemple de la meva classificació de pàgines:

Per acabar, us deixo l'enllaç del diariAra al que hi estic subscrita a través de Google Reader, i per ser més precisa a la secció de cultura. 
http://www.ara.cat/cultura/ 

viernes, 21 de diciembre de 2012

Recitació d'un poemaAvui dia 28 de novembre, a la classe de COED s'hi respirava nerviosisme. Aquests nervis estaven provocats per la recitació del poema de la meitat de la classe.
Gairebé a principi de curs, se'ns va assignar una data per a aquesta recitació i se'ns va dir que havím d'escollir un poema que no estigués musicalitzat.
La meva elecció, va ser aquest poema de Miquel Martí i Pol, del seu poemari  La Fàbrica.

Ni pel cantó de llevant

Ni pel cantó de llevant
ni pel cantó de ponent
ja no penetra l’aroma del capvespre,
ara que els tells deuen exhalar
un perfum trovador
i les flors es marceixen discretament
a la vora de l’aigua.
No hi ha fissures perquè ens hem venut
prèviament la llibertat
per sobreviure,
i de res no serveix
xipollejar pels aiguamolls
o estorvar-se la veu al bany maria.

Més val escriure-ho clarament
a totes les parets i repintar-ho sovint
si la pluja ho esborra.

     
      Miquel Martí i Pol

Després de la recitació, hem hagut d'emplenar una fitxa d'autoavalucació, i aquí us deixo la meva: 

Elecció del text
He escollit aquest poema perquè vaig trobar el llibre de La fàbrica per casa, i com que me l’havia hagut de llegir i analitzar em va recordar als últims treballs de l’ESO. El poema en concret no ho sé del tot, però em va agradar el que expressava i el que jo vaig interpretar.

Expressió oral
He vocalitzat força bé, crec que no m’ha tremolat gaire la veu però m’ha costat el principi. M’he entrebancat en un vers, però finalment me n’he sortit.

Mirada
He pogut mirar una mica al públic, però reconec que he fixat un punt a la paret al centre de la classe per a què no se m’oblidés el text, ni cap companya em pogués distreure.
Veu
Al principi m’ha tremolat una mica i és per això que he parlat en un to més baix. En el segon o tercer vers, ja he agafat una mica de confiança i el meu to ha estat clar. El volum ha estat l’adequat, tot i que l’entonació no n’estic segura.
Postura
M’he mostrat recta i amb els braços al costat.


Gesticulació
No he gesticulat amb les mans per por de no perdre el fil del poema.
Control dels nervis
Al principi s’han notat els nervis, però a mesura que he vist que m’estava sortint i no em quedava en blanc m’he relaxat força.Tornant-me a llegir aquesta autoavaluació he recordat les recitacions. Algunes van anar molt bé, altres no tant degut als nervis, però en general ens han apropat una mica més a agafar confiança en nosaltres mateixos.
Recitar un poema no és fàcil, primer cal memoritzar-lo, entendre'l i després posar-se davant del públic. Tot i això, també es necessita tenir la seguretat en tu mateix per a ser capaç de recitar-lo sense entrebancar-te, o sense aquella por de quedar-se en blanc, i també cal tenir la seguretat per a poder recitar-lo amb l'entonació correta.Considero que és una feina difícil el control dels nervis, però a mesura que anem practicant, és possible que fins i tot els arribem a superar. 
miércoles, 19 de diciembre de 2012

Un bon comunicador

L'altre dia per a la classe de COED, ens van fer pensar en una persona que fós un bon comunicador per a nosaltres, i havíem de dir el perquè. Jo vaig escollir el periodista Albert Om.

Què ha de tenir un bon comunicador?


Un bon comunicador ha de ser:
 • Clar
 • segur
 • concís
 • original
 • senzill
 • ha de dominar el llenguatge
 • bon orador
 • expressiu
 • natural
 • Claredat i presició
 • Idees ordenades
 • Control dels nervis
 • Utilitzar diferents recursos per a mantenir l'atenció del públic
 • Adaptar el text al context en què es troba
 • Mantenir la postura
 • Gesticular amb naturalitat
 • Domini del llenguatge
 • Mantenir un to de veu variat 
 • Domini del tema

Considero que aquest manual és de molta utilitat i juntament amb la pràctica, pot ajudar a tota aquella gent que tingui dificultats a l’hora de fer discursos. També pot ajudar a millorar l’expressió oral, la corporal i la organització del discurs. Perdre la por davant del públic, és potser l’apartat que més m’ha cridat l’atenció degut a que proporciona moltes tècniques per a no posar-nos nerviosos i no tenir por de l’error.
Així doncs, la meva conclusió és que segurament la única manera de poder arribar a ser un bon orador sigui la pràctica, ja que és la única manera d’enfrontar-se a la situació i aprendre d’ella.
Els treballs en general han estat molt bé i es nota com poc a poc tots tenim més autocontrol dels nervis i sabem com parlar davant d'un públic.
Tots aquests adjectius m'han servit per veure que no tothom és un bon comunicador, ja que s'han de tenir uns trets determinats.

També vam haver de fer un treball sobre un comunicador i casualment, el meu grup va escollir a l'Albert Om. Vam seguir-lo a través de totes les xarxes que utilitza aquest, i vem realitzar un prezi amb l'explicació d'aquestes.
Tot el que ha de tenir un bon comunicador, ho hem extret del llibre Com parlar bé en públic de Joanna Rubio. També a la classe, vàrem escriure un decàleg sobre el que havia de tenir el comunicador:

Així doncs, el llibre m'ha servit per a poder saber quines característiques ha de tenir el comunicador, i el seguiment per a poder-les veure.

Per acabar amb el tema del comunicador, us adjunto un dels capítols del programa El convidat d'Albert Om, per a que així pogueu veure vosaltres mateixos si és un bon comunicador o no.


miércoles, 5 de diciembre de 2012

UNESCO i ITSE

Avui a la sessió de GITIC  hem realitzat una presentació sobre les competències Presentació sobre les competències que segons la UNESCO i la ITSE haurien de tenir tant els docents com els alumnes. Aquí us deixo la meva per a que us feu una idea: