domingo, 23 de diciembre de 2012

La taxonomia de Bloom
La Taxonomia de Bloom són eines clau per als docents i els encarregats del disseny de capacitacions. Benjamín Bloom va publicar la taxonomia original en els anys de 1950 i Lorin Anderson i Krathwohl li van fer revisions en el 2000 . Però des de la més recent publicació de la taxonomia han ocorregut molts canvis i desenvolupaments que han de tenir-se en compte.Tant la Taxonomia Original com la revisada per Anderson i Krathwohl se centren en el domini cognitiu.

Mentre que Bloom representa el procés d'aprenentatge en els seus diferents nivells, això no implica que els estudiants hagin de començar en el nivell taxonómic més baix per després pujar a altres nivells. Més aviat, significa que el procés d'aprenentatge es pot iniciar en qualsevol punt i que els nivells taxonòmics més baixos estaran coberts per l'estructura de la tasca d'aprenentatge.
Aquesta taxonomia per a l'era digital no s'enfoca en les eines i en les TIC, doncs aquestes són amb prou feines els mitjans. S'enfoca en l'ús de totes elles per recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear.
L'anyde 1956, Benjamín Bloom, psicòleg educatiu que treballava a la Universitat de Chicago, va desenvolupar la seva taxonomia d'Objectius Educatius. Aquesta taxonomia es va convertir en eina clau per estructurar i comprendre el procés d'aprenentatge. En ella va proposar que aquest últim encaixava en un dels tres dominis psicològics, el Cognitiu. Recordem els tres dominis:

el domini Cognitiu – processar informació, coneixement i habilitats mentals
el domini Afectiu – actituds i sentiments
el domini Psicomotor - habilitats manipulatives, manuals o físiques


Ja en els anys 90, un antic estudiant de Bloom, Lorin Anderson, va revisar la Taxonomia del seu mestre i va publicar, l'any 2001, la Taxonomia Revisada de Bloom que descrivim a continuació.

     SUB CATEGORIES DE LA TAXONOMIA REVISADA DE BLOOM

1. Cadascuna de les categories o elements taxonómics té un nombre de verbs clau, associats a ella.

2. Habilitats de Pensament d'Ordre Inferior 

3. Recordar – Reconèixer llistar, descriure, identificar, recuperar, denominar, localitzar, trobar.

4. Entendre – Interpretar,resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar, exemplificar.

5. Aplicar – Implementar,exercir, usar, executar.

6. Analitzar – Comparar,organitzar, deconstruir, *atribuír, delinear, trobar, estructurar, integrar.

7. Avaluar – Revisar, formular hipòtesi, criticar, experimentar, jutjar, provar, detectar, monitorear.

8. Crear – Dissenyar,construir, planejar, produir, idear, traçar, elaborar.

Habilitats de Pensament de Ordre Superior

Anderson i Krathwohl van considerar la creativitat com a superior a l'avaluació dins deldomini cognitiu.Els verbs anteriors descriuen moltes de les activitats, accions, processos i objectius que duem a terme en les nostres pràctiques diàries d'aula. Però no atenen els nous objectius, processos i accions que, a causa de l'emergència i integració de les TIC, fan presència tant en les nostres vides i en les dels estudiants, com en les classes i en gairebé totes les activitats.

Per les raons anteriors, hem d'esmenar aquest dèficit i revisar novament la taxonomia per “digitalitzar-la”, d'allí neix aquesta Taxonomia de Bloom per a l'era digital.

TAULA DE RELACIONS

CATEGORIA/VERB
ACTIVITAT GITIC
ACTIVITAT ESCOLAR
Crear→ animar
Scrath: programa que permet crear animacions.
l’espai web té una mostra molt àmplia de projectes d’animació per a nens. A l’escola Lluçanès fan animacions amb plastelina. Frank Sabaté a través d’un vídeo comparteix amb altres mestres possibles projectes per fer a l’escola des del blog d’Scratch català d’Eugeni Catalán.
crear→publicar
Blogger: programa que permet crear blocs per a poder publicar entrades.
és un servei per crear i publicar un blog fàcilment. L'usuari no ha escriure cap codi o instal·lar programes al servidor o d'scripting. A la nostra universitat, utilitzem aquesta eina per a la realització d’un resum de les activitats que anem fent.
Aplicar→compartir
Google Drive: eina de Google en la qual pots guardar documents i compartir-los amb qui vulguis.
Aquesta eina de Google permet compartir documents amb els altres usuaris de Gmail.
crear - dissenyar
movie maker: programa d’edició de vídeos que forma part del conjunt d’eines que proporciona Windows. permet ordenar arxius de pel·lícules, insertar títols, disseñar crédits, efectes, importar imatges i música i introduïr transcisions.
crear i dissenyar pel·lícules a partir de coneixements estudiats a classe. Per això proporciona un major interès de l’alumne cap a l’aprenentatge. a més d’estudiar també s’ho passen bé aprenent.

analitzar→ organitzar, trobar
Reader: eina de Google que s’utilitza per a trobar informació o notícies, i poder-les organitzar segons els teus interessos.
és una eina útil per a tots els usuaris, ja que els hi permet organitzar les notícies que volen rebre. Podem crear un apartat que parli sobre l’educació, i allà només hi sortiran notícies sobre aquesta.
comprendre→ etiquetar
Twitter: és un servei de microblogging que permet els seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters.
A través del Twitter, pots seguir a diferents persones del teu interés. Pots fer tuits i retuits.
Analitzar → organitzar
Pearltrees: servei de marcadors socials molt visula, que cada pàgina que emmagatzema és una perla que podem guardar i agrupar amb altres dins de perles matrius. Tot el que guardem, és mostrarà en forma d’arbre.
Ajuda als mestres a poder tenir un mapa mental ben estructurat amb les feines i materials que volen utilitzar a classe.


Aplicar →Editar
Prezi: eina de presentacions online, que serveix per compartir idees sobre un llenç virtual basat en la informàtica núvol. Aquest programa es basa en els esquemes mentals, on reflexa el seu caràcter innovador i visual.
Amb prezi, es poden fer presentacions de manera que captin l’atenció dels nens. Aquest programa, amb les animacions i els moviments que li poses fan que s’entenguin les coses d’una manera més clara i entenedora.


crear → construir, planejar
cmap-tools: permet crear mapes conceptuals de qualsevol tipus i establir relacions entre objectes. És un programa gratuït per els centres educatius i les entitats sense ànim de lucre. A més, als conceptes se’ls pot afegir recursos d’audio, vídeo, text...
estratègia per construir mapes conceptuals de manera que els nens tinguin els conceptes clars i ben estructurats.
No hay comentarios:

Publicar un comentario