miércoles, 7 de noviembre de 2012

El codi oral i escrit

Avui, per a COED hem hagut de fer un resum sobre les diferències entre el codi oral i l'escrit. Aquí us posaré algunes d'elles:


Un individu que vulgui dominar el codi escrit de la seva llengua el que ha d’aprendre són només els específics del codi escrit: aquelles regles que regeixen l’escrit i que no s’utilitzen per a l’oral. Per esbrinar quines són aquestes regles, podem comparar els dos modes: les regles de l’oral i les de l’escrit. Podem comparar les situacions de comunicació oral i les escrites a fi d’identificar les característiques pròpies de cada grup.

-          Característiques contextuals

CANAL ORAL
CANAL ESCRIT
Canal auditiu. El receptor comprèn amb l’oïda i el text.
Canal visual: el receptor llegeix amb els ulls el text.
El receptor percep successivament els diversos signes del text.
El receptor els percep simultàniament.
Comunicació espontània. L’emissor pot modificar però no esborrar el que ja ha dit.
Comunicació elaborada. L’emissor pot corregir i refer el text sense deixar rastres.
Comunicació immediata en el temps i l’espai. L’oral és més ràpid i àgil.
Comunicació diferida en el temps i l’espai.
Comunicació efímera. Els sons només són perceptibles el temps que duren a l’aire.
Comunicació duradora. Les lletres es graven en un suport estables i perduren.
Utilitza molt els codis no-verbals.
Utilitza poc els codis no-verbals.
Hi ha una interacció durant l’emissió del text.
No hi ha interacció durant la composició.
El context extralingüísitc té un paper molt important.
El context és poc important.


Les diferències són més, i després de fer el resum a la classe hem anat afegint coses que hem considerat que eren importants.
Vigner i Scinto, són dos autors que tenien diferents maneres de veure aquestes diferències, i m'han fet veure coses que no sabia.

M'ha semblat una classe interessant i productiva, ja que hem pogut extreure coses importants sobre aquests dos aspectes i hem sabut diferenciar-los.


Aquí us poso un vídeo que m'ha semblat interessant de Joaquim Valls,economista, professor de Matemàtiques i grafòleg, i també és el creador del mètode que ell anomena "grafotransformació", que consisteix a reeducar l'inconscient a través de canvis en la manera d'escriure. Joaquim Valls ens diu que hi ha un vincle directe entre el llenguatge i el pensament. Per tant, si eduquem el llenguatge, incidim directament en la nostra manera de pensar i de veure'ns a nosaltres mateixos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario