jueves, 11 de octubre de 2012

La competència comunicativa i les habilitats del llenguatge

Hola! avui em dedicaré a explicar el que hem fet a la classe de COED.

Per començar, hem treballat un text que parlava sobre la competència comunicativa. Podem dir que aquesta competència és integral, ja que inclou actituds, valors i motivacions relacionades amb la llengua, les seves característiques i els seus usos, i amb altres sistemes de comunicació en general. Per a definir la competència comunicativa, podríem dir que és la capacitat comunicativa d'una persona, que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat d'utilitzar-la. Aquesta capacitat es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció.
Aquesta competència està composada per diversos elements:

  • Competència lingüística/gramatical: el codi lingüístic.
  • Competència sociolingüística:  les regles socioculturals d'ús.
  • Competència discursiva: habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere, i interpretar i produir textos coherents i cohesionats.
  • Competència estratègica: habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació.
Seguidament, hem explicat quines són les quatre habilitats lingüístiques, que són indispensables per a poder-se comunicar. Aquestes habilitats són: 
  • Llegir: és el procés mitjançant el qual es comprèn un text escrit. Segons Isabel Solé(1992), llegir és igual a comprendre.
  • Escriure: és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. Els tres aspectes de l'escriptura són: el formal, el lingüístic i el discursiu.
  • Parlar: és expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
  • Escoltar: és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment.

Opino que tots els conceptes que hem treballat avui són molt importants, ja que és important conèixer i comprendre la nostra llengua, i saber quins són els seus components principals. Si al principi de la classe m'haguessin preguntat per les quatre habilitats lingüístiques, estic segura que hagués dubtat i fins i tot me n'hagués oblidat alguna.

Per acabar, us deixo aquest enllaç que porta a un programa de ràdio que m'ha semblat molt interessant sobre el fet de saber escoltarhttp://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=25117 


Fins aviat! :)

No hay comentarios:

Publicar un comentario